finanskredirehberi.com

8 Başlıkta İşsizlik Maaşı Alma Şartları Ve Koşulları

Tarih: 10.02.2019
Güncel: 03.12.2019
işsizlik maaşı ne kadar ödenir

İşsizlik maaşı almanın şartları ve koşulları sorusunun cevabını sorgulayan bireyler için ayrıntıları ile beraber anlatacağız. İşsizlik maaşını sorgulamadan önce niteliklerine bir bakalım. İşsizlik maaşı, halkımızın, ne sebeple olursa olsun işsiz olduğumuzda fayda sağladığı maaşlardır. Ancak, bu ödeneği alabilmek için, belirli bir süre sigortalı olarak çalışmak zorundasınız. Bu çalışma süresine bağlı olarak da işsizlik maaşı kaç ay ne kadar süre ile alınır düşüncesinin cevabı ortaya çıkmış oluyor.

SGK tarafından istihdam edilen ve işverenleri tarafından herhangi bir nedenle görevden alınan kişiler, sosyal haklardan yararlanabilir. Yürürlükteki yasalar uyarınca, kendi istekleri dışında çalışan ve çalışanlardan talep eden kuruluş ve kuruluşlar işlerini sonlandırmalıdır.İş ahlakı ihlalinden istifa ederseniz veya kovulduysanız veya işten çıkarıldıysanız, bu haklardan yararlanamazsınız. Başvurunuzu işten ayrıldıktan sonraki 30 gün içinde gönderirseniz, ödeme talebiniz işleme koyulur ve ödeme yapılır. 30 günden fazla süren hak sahibinden gecikme tarihine kadar kesinti yapılmaktadır.

İşsizlik maaşı için gerekli evraklar ve belgeler nelerdir, bunları sıralayarak yazımıza devam edelim.

İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

İşsizlik başvurusu için hangi belgelerin istendiği 4447 sayılı kanun ile belirlenir. İşsizlik başvurusunda alınan paranın değeri de bu kanunla belirlenir.

İşsizlik Ödeneği İçin İstenen Koşullar

Aşağıda işsizlik parasına başvuru esnasında istenen şartlar yer alır. Bu şartlar şu şekildedir:

 • İşsizlik durumunun, başvuruda bulunan kişinin isteği dışında olması
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olunması
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olunması
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvuruda bulunulmuş olunması gibi şartlar aranır.

İşsizlik Maaşına Başvuru Nasıl Yapılır?

Müracaat için işsizlik durumundan 30 günden daha fazla süre geçirilmeden İŞKUR’a başvuruda bulunulması gerekir. Bu müracaatlar İŞKUR merkezlerinden ya da online bir şekilde yapılabilir. Online olarak müracaat etmek isteyen kişiler “www.iskur.gov.tr” internet adresi üzerinden başvurularını yapabilir.

İşsizlik Maaşını Almak İçin Gereken Şartlar

Aşağıda işsizlik ödeneğinin yapıldığı kişiler ile ilgili bilgiler yer alır;

 • 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalılar
 • Banka, sigorta şirketi ve birliklerin sandıklarına tabi çalışanlar
 • Hizmet akdine dayalı olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar
 • Ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar
 • Genelevde çalışan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda belirtilen umumi kadınlar
 • Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurslarında usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler

işsizlik maaşı için gerekli evraklar

İşsizlik Ödeneğinde Hangi Durumlarda Son 120 Günde Kesinti Olmaz?

Aşağıda belirtilen durumların yaşanması halinde geçen 120 günlük zaman diliminde ücret kesintisi meydana gelmez. Bu durumlar şu şekilde listelenir:

 • Hastalık
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali
 • Kısmi istihdam
 • Grev
 • Lokavt
 • Genel hayatı etkileyen olaylar
 • Ekonomik kriz
 • Doğal afet
 • Fesih tarihinde çalışmamış
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği

İşsizlik Maaşında Hangi Haklar Verilir ve Sunulan Hizmetler Nelerdir?

İşsizlik başvurusu olumlu sonuçlanan kişilerin sahip olduğu hizmetler şu şekildedir.

 • İşsizlik Ödeneği
 • Genel Sağlık Sigortası Primleri
 • Yeni Bir İş Bulma
 • Meslek Geliştirme, Edindirme ve Yetiştirme Eğitimi
İşsizlik Ödeneği İçin Kaç Ay Ödeme Yapılır?

İşsizlik ödeneğinin miktarında prim ödemesinin ne kadar süre ile yapıldığı etkili olur. Çok merak edilen diğer bir husus ise işsizlik maaşının ne kadar süre ile ödeneceğidir. Kişiler işten ayrıldıktan sonra hayatlarını devam ettirebilmek için bu ödeneği ne kadar süre ile alabileceğini bilmek istemektedirler. Aşağıda işsizlik durumundan önceki 3 yıl içerisinde yatması gereken prim gün sayıları yer alır. Bu sayılar şu şekildedir;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün

İlgili İçerik : Kredi Kartı İşsizlik Sigortası

İşsizlik Maaşı Ödeneği Hangi Durumlarda Kesilir, Verilmez?

Aşağıda işsizlik ödeneğinin son bulduğu durumlar ile ilgili bilgiler yer alır:

 • Vatandaşların İŞKUR’ un bulmuş olduğu son çalışılan işyerindeki koşulları ve ücretlere yakın olması ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde olması halinde iş teklifini kabul etmemeleri durumunda işsizlik ödeneği kesilir. Herhangi bir haklı sebep gösterilmesi durumunda kesinti yaşanmaz.
 • Yapılan tespitler sonucunda işsizlik ödeneğinin alınması durumundayken kayıt dışı çalışılma durumunun belirlenmesi halinde işsizlik ödeneği kesilir.
 • İşsizlik alan kişilerin o dönemde aynı zamanda SGK kurumlarından yaşlılık maaşının alındığının tespiti halinde işsizlik ödeneği kesilir.
 • İŞKUR tarafından vatandaşlara meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi imkânı verilir. Herhangi bir haklı sebep bulundurmadan bu eğitimlerin reddedilmesi durumunda vatandaşların işsizlik ödeneği kesilir.
Maaş Ödeneği Alırken Oluşacak Durumların Bildirilmesi

Aşağıda yer alan durumların yaşanması halinde İŞKUR merkezlerine ya da ALO170 numaralı hatta bildirimde bulunulması gerekilir. Bu durumlar şunlardır;

 • İkamet adresinin değişmesi
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması
 • Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatlı kılınması
 • Silah altına alınılması
 • Yurtdışına çıkılması
 • Bir işte çalışmaya başlanması
 • Mahkeme kararıyla işe iade edilmesi
İşsizlik Maaşı Ne Kadar Ücret Alınır, İşsizlik Maaşı Hesaplama

Alınan işsizlik ödeneği miktarları şu şekildedir:

 • Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan Kişi: 015,59 TL ücret alır.
 • Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan Kişi:389,37 TL ücret alır.
 • Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan Kişi:031,19 TL ücret alır.

Daha Detaylı Bilgi İçin : https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi

Bununla birlikte, işsizlik maaşı, ödenen tutar ne olursa olsun, toplam asgari ücretin% 80’ini aşamaz. Başka bir deyişle, 1422 TL’ye kadar işsizlik maaşı alabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Hangi Bankadan Veya Kurumdan Alınmaktadır?

İşsizlik maaşını nereden alabilirim?İşsizlik maaşı başvurunuzu ve prosedür kısmı sona erdikten birkaç hafta beklemelidir. Bazı durumlar da işsizlik ödeneği alabilmeniz için olumlu veya olumsuz sonuçlar bu bekleme süresinde karşınıza çıkacaktır. İşsizlik maaşı alması gerekenler, Yazımızın devamında İşsizlik maaşı nereden geliyor, ne kadar süre ile maaş alacağım ve nereden maaş alacağım gibi sorulara cevap bulacaklardır.

Tabiki işsizlik ödeneği İş-Kur tarafından ödenmektedir. İş-Kur İşsizlik maaş ödeneğinizi her ayın son günü olacak şekilde PTT şubelerine yatıracak ve ödeyecektir. Eğer sizde işsizlik maaşı almaya hak kazanmış iseniz istediğiniz bir PTT şubesine giderek T.C. Kimlik kartı ile maaş ödeneğinizi çekebilirsiniz. İşsizlik maaşı için kart veriliyor mu derseniz, cevabımız HAYIR olacaktır. İşsizlik ödeneği için herhangi bir kart verilmemektedir.

İşsizlik Maaşı İçin İŞKUR İletişim Bilgileri

Vatandaşların İŞKUR’ a ulaşabilecekleri iletişim ve adres bilgileri aşağıda yer alır:

 • Telefon: 0312 216 30 00 ya da 0312 216 30 01
 • Fax: 0312 435 2927
 • İletişim Hattı: 444 75 87
 • Adres: Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:42 Yenimahalle / ANKARA

Yukarıda yer alan iletişim numarasından işsizlik başvurusu ile ilgili her türlü sorulara yanıt bulunabilir. Bunun dışında İŞKUR ile ilgili gelişmeleri takip etmek isteyen kişiler için sosyal medya hesapları da vardır. Bu sosyal medya hesaplarının takibi ile birlikte yapılan birçok duyurulara da ulaşmak mümkündür. Bunun yanı sıra İŞKUR şubelerine gidilerek de her türlü konuda destek alınabilir. İŞKUR’ un çalışma saati hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasıdır. Hafta sonu ya da resmi tatillerde hizmet verilmez.

Tufan DEMİRCİ / Finans Uzmanı
8 Başlıkta İşsizlik Maaşı Alma Şartları Ve Koşulları
Finans Kredi Rehberi sitesinin kurucusudur, Pamukkale Üniversitesi işletme bölümü mezunu olup özel bir şirkette Risk Analiz ve Finans Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Bankalar, krediler, faiz oranları ve kredi notu konularında araştırmalar yaparak finans alanında eğitici ve öğretici makaleler yayınlamaktadır.
Bu Makaleye Yorum Yapın

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git