Mal beyanında bulunma, bulunmama ve cezası hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını makalemizde bulabileceksiniz. Öncelikle mal beyanı nedir bununla başlayalım, Mal beyanı, borçlu olan kişinin takibe düşen borcu ve geçimini sağlayacak bütün mal varlığını icra müdürlüklerine bildirmesi anlamına gelir. Borçlu olan kişiler için mal beyanında bulunmak yasal bir sorumluluktur.Eğer bir borçtan dolayı, asıl borçluya veya borca kefil olan kişilere bir tebliğ geldi ise, asıl borçlular ve kefiller mal beyanında bulunmak zorundadır.

Mal beyanında bulunmama durumunda kişinin cezası kanunen hapistir ancak pratikte bunun her zaman işlediğini söylemek doğru olmaz. Günümüzde pek çok alışveriş borçlanma üzerinden yürütülmektedir. Kredi kartı kullanımı sonucu oluşturulan kredi kartı ekstresi, kişiler veya kurumlar arası oluşturulan senetler ya da telefon kullanımının ardından oluşturulan telefon faturası borçlanma çeşitleridir.

Oluşturulan bu senetlerdeki ya da anlaşmalara göre hazırlanan faturalardaki ödeme tarihlerine kadar borçlunun borcunu ödemesi gerekir. Eğer borçlu borcu olan ve gerçekleştirmesi gereken ödemeyi kararlaştırılan tarihte gerçekleştiremezse alacaklı konumdaki tarafa alacağı olan miktarın tahsilini sağlamak adına hukuki yollar açılır.

Mal Beyanında Bulunma, Nedir?

Borçludan borcunu tahsil edebilmek için mahkemeye başvuran alacaklı, borçlu hakkında icra takibi talebinde bulunabilir. Mahkeme senet ya da faturayı inceledikten sonra alacaklının haklı olduğuna ve borçlunun borcunu ödemesi gereken tarihi geçirdiğine kanaat getirirse borçlu hakkında icra takibi başlatılır.

Hakkındaki icra takibine ilişkin karar borçluya iletilir. Borçlunun bu iletiden kaçmaya çalışması manasız olacaktır, çünkü posta yoluyla iletilen karar borçluya ulaştırılamadığı takdirde borçlunun, eğer varsa, iş yerine iletilir ya da borçlunun ikamet ettiğini beyan ettiği adresin kapısına yapıştırılır. Bu durumda Adli makamlar sizden mal varlığınıza dair doldurulması gereken mal varlığı bildiriminde bulunmanızı ister. Peki bu mal varlığı bildiriminde bulunmaktan kaçındık dilerseniz bunu inceleyelim şimdi.

Borçlunun Mal Beyanında Bulunmama Suç Mu?

Bu işlemlerden sonra borçlunun karar hakkında bilgilendirildiği ve kararın borçluya iletildiği varsayılır. Bu varsayımdan sonra borçlunun icra takibiyle ilişkili olarak mal beyanında bulunması istenir. Mal beyanında bulunmama şikayet süresi 3 aydır.

Borçlunun bilgilendirildikten sonra mal beyanında bulunması için 7 günlük bir süresi vardır. Borçlu mal beyanında bulunmadan önce borcu olduğuna dair beyan hakkında itirazda bulunabilir, ancak mahkeme borçlunun itirazını incelemelerde sonra haklı bulmadığı takdirde borçlunun mal beyanında bulunması için 3 gün süre tanınır.

Borçlu kendisine tanınan süre içerisinde mal beyanında bulunmadığı takdirde mahkeme borçlu hakkında yakalama kararı çıkarır.

Mal Beyanında Bulunmamanın Cezası Nedir?

Borçlu yakalandıktan sonra mahkemeye çıkarılır ve mahkeme İcra İflas Kanunu 76. Maddesi gereğince borçluya 10 gün ile 3 ay arasında hapis cezasını uygun görebilir. Mal beyanında bulunmama cezası 10 gün ile 3 ay arasında hapis cezasıdır.

Borçlu hapis cezasını kabul edebilir ya da kendisi için mahkeme tarafından uygun görülen hapis cezasından kaçmak için mahkeme süresinde mal beyanında bulunabilir. Bu vakaların büyük çoğunluğunda mahkemeye çıkarılan ve hakkında hapis cezası uygun görülen borçlu mal beyanında bulunmayı tercih eder.

Mal Beyanında Bulunmamanın Cezası Kalktı Mı?

Halk arasında oluşan mal beyanında bulunmama cezası kalktı mı kanısı yanlış bir kanıdır. Bu kanının oluşmasının sebebi İcra İflas Kanunu’nda 2008 yılına kadar mal beyanında bulunmamanın cezasıyla ilgili iki maddenin bulunmasıydı. İcra İflas Kanunu 76. Maddesinde mal beyanında bulunmayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan borçlunun 10 gün ile 3 ay arasında hapis cezasına çarptırılması uygulaması yer almaktaydı.

İcra İflas Kanunu 337. Maddesindeyse borçluya mal beyanında bulunması için 10 gün süreyle tazyik hapsi uygulaması yer almaktaydı. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından, bir kişiye aynı suç sebebiyle birden fazla cezanın uygulanamayacağı, bu uygulamanın hakkaniyetli ve hukuksal açıdan doğru olamayacağı gerekçeleri gösterilerek bu maddede bahsi geçen ceza Anayasa Mahkemesi’nce kaldırılmıştır.

Bu sebeple, mal beyanında bulunmama İcra İflas Kanunu’nun 76. Maddesi uyarınca hala bir suçtur ve mahkeme kararıyla mal beyanında bulunmayan borçluya 10 gün ile 3 ay arasında mahkemenin uygun gördüğü sürede hapis cezası verilir.

Hangi Durumlarda Mal Beyanında Bulunulması Gerekmez?

Ancak alacaklının yazılı şekilde belirtilen tarihte borcunu borçludan alamadığı durumlarda her zaman bu süreç bu şekilde gelişmez. Alacaklı taraf veya alacaklının vekalet verdiği avukat, tahsil edilemeyen ve borçlunun alacaklıya ödemek zorunda olduğu meblağın büyüklüğüne göre daha farklı hareket edebilir.

mal beyanında bulunma dilekçesi

Borçlunun düzenli maaşı olan bir işte çalıştığı durumlarda alacaklı veya alacaklının avukatı tarafından icra takibi için mahkemeye başvurduğunda, eğer borçlunun alacaklıya olan borcu borçlunun düzenli maaşından kesintilerle ödenebilir miktarda olduğuna mahkeme tarafından kanaat getirilirse, borçludan mal beyanında bulunması talep edilmeden doğrudan maaşının mahkeme tarafından uygun görülen bir kısmına mahkeme tarafından haciz getirilebilir.

Borçlunun Yalan Mal Beyanında Bulunma Durumu?

Mal beyanında bulunulması talep edilen borçlu borcunu ödeyemeyeceğini iddia edebilmek için gerçek dışı mal beyanında bulunabilir. Bu mal beyanına alacaklı tarafından ya da alacaklının avukatı tarafından itiraz edilirse, borçlunun mal beyanı mahkeme tarafından incelemeye alınır.

Eğer borçlunun mal beyanının gerçeği yansıtmadığı kanıtlanırsa, borçlu İcra ve İflas Kanunu 338. Maddesi uyarınca 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Kanun gerçek dışı mal beyanında bulunulmasını doğrudan suç olarak kabul eder.

Borçlunun Avukatının Gerçek Dışı Mal Beyanında Bulunması Halinde Neler Olur?

Tıpkı alacaklıların icra takibi ve dava açılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi için avukatlarına vekalet vermeleri gibi, borçlular da dava savunmaları ve haklarındaki icra takibinin itirazları için avukatlarına vekalet verebilmektedirler. Bu gibi durumlarda, mahkemenin borçludan talep ettiği mal beyannamesi borçlunun vekalet verdiği avukat tarafından gerçekleştirilebilir.

İlgili Makale : Kefil Olmaktan Nasıl Kurtulurum?

Ancak borçlunun avukatının gerçek dışı mal beyanında bulunmasının kanun tarafından cezalandırılmasına dair görüş ayrılıkları bulunmakta. Hukukçuların büyük çoğunluğu mal beyanında bulunanın borçlu değil borçlunun avukatı olduğunu ve bu sebeple avukatın cezalandırılması gerektiği görüşünde.

Öte yandan avukatın nihayetinde borçlunun vekaletini üstelenerek bu beyanda bulunduğu için teknik olarak beyanda bulunanın borçlu olduğunu, bu sebeple cezalandırılması gereken kişinin de borçlu olması gerektiğini savunan hukukçular da mevcut.

Fakat pratik uygulamalarda, borçlu adına yanlış mal beyanında bulunan avukat cezalandırılmaktadır.

Yorum Yok

Bir Cevap Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir