Amme davası nedir, en basit hali ile açıklanacak olursa, herhangi bir savcı emrine gerek kalmaksızın açılan davalardır. Kamu davası ya da halk arasında kamu kovuşturması olarak da bilinmektedir. Bu davalar, devlete yönelik ya da toplumu etkileyen bir suça karışan kişilerin mahkeme karşına çıkarılması, onların yargılanması ve cezalanması temeline dayanmaktadır. Kamu davalarında taraflar birbirinden şikayetçi olmasa ya da karşılıklı bir suç işlenmemiş olsa bile, topluma zarar verebileceği ya da kamu malına zarar verdiği gerekçesi ile doğrudan açılacaktır.

Anayasanın 173. Maddesi’ne baktığımız zaman, kamu davası açma konusunda görev doğrudan Cumhuriyet Savcısı’na aittir ve burada meydana gelebilecek istisnalar da saklı tutulmaktadır. Eğer kişilerden birisi zarar görmüşse, onun herhangi bir şikayette bulunmasına ya da suç sonrasında meydana gelen zararın karşılanması konusunda bir talepleri olmasa bile, savcı tarafından bu dava açılmak zorundadır.

Mecburi olarak açılan bu davada, savcıların işlem yapma ve hukuki süreci başlatmaları, onların görevleri arasındadır.

Amme Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Amme davası yukarıda da belirttiğimiz gibi herhangi birine, kamu malına ve devlete zarar söz konusu olduğunda, ilgili savcı tarafından doğrudan açılacaktır. Savcı tarafından açılacak olan bu dava kendiliğinden açılacağı için genellikle resen olarak da adlandırılmaktadır.

Dava açıldıktan sonra, hukuki sürecin bitmesi için taraflardan birisinin vazgeçmiş olması bu dava sürecini durdurmayacak ve davanın kendiliğinden zaman aşımına uğraması da söz konusu olmayacaktır. Örnek verecek olursak, bir alacak davası açıldığında, hukuki süreçten ilerleyen günlerde vazgeçebilir ve davalı olan tarafın yargılanmasından vazgeçebilirsiniz. Ancak amme davası bu taleplere rağmen kapatılmayacak ve yargı süreci tamamlanıp karara bağlanacaktır.

Amme Davası Neden Ve Nasıl Açılır ?

Amme davası neden açılır ve kimlere açılır diyorsanız, eğer amme davası için bir örnek verecek olursak, ülkemizde en çok karşılaşılan trafik alanına bakabilirsiniz. Eğer hız sınırı uygulamasının olduğu bir yerde, kişiler hız sınırını aşıp sonrasında da bir yayaya çarpmışsa, burada kamu davası açılacaktır. Eğer kazaya karışmış olan vatandaşımız burada ölmemiş ve hastanede komada ise, bu durumda açılacak olan kamu davasında iki farklı uygulamaya gidilecektir.

  • Kaza sırasında çarpılan yayanın açacağı manevi ve maddi tazminatlar. (Bu tarz bir dava açılacak olursa, kamu davasına ek olarak özel hukuk mahkemelerinde de soruşturma başlatılacaktır.)
  • Devlet tarafından açılacak olan kamu davası. Burada dava açılmasının nedeni, hız sınırı uygulamasının bulunduğu yerde kurallara uymamanızdır.

amme davası açıklama

Bahsetmiş olduğumuz örnekte de göreceğiniz gibi, amme davası açılabilmesi için kazaya karışan diğer tarafın herhangi bir talebinin olmasına gerek yoktur. Hız kurallarının ihlal edilmesinden dolayı açılabilen davada, kazaya karışan kişiye yönelik de incelemeler yapılacaktır. Buna ek olarak özel hukuk kapsamına göre belirtilen maddi ve manevi tazminat için dava açılmak isteniyorsa, bunun için ayrı bir başvuru yapılması gerekmektedir.

Eğer maddi ve manevi zarara yönelik bir dava açılmışsa, burada kişilerin davadan vazgeçmesi ya da karşılıklı olarak uzlaşmaya gitmesi mümkün olacaktır. Ancak, kamu davası açıldığında ne tarafların uzlaşması ne de davanın düşmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

Genel olarak amme davası ve nasıl açıldığına baktığımızda, kişilerin kamu malına zarar vermesi, herhangi bir yaralamalı kavgaya karışmaları, kavga sonucu ölüme sebebiyet verilmesi, trafik kazalarında yaralanma ve ölüme sebebiyet verme gibi konularda bu dava açılmaktadır. Kişiler burada doğrudan devlete karşı sorumlu olacak ve kendisini yine devlete karşı savunacaktır.

Örnekler bu şekilde çoğaltılabilmektedir. Kişiler bu tarz bir davanın kendisine yönelik açılıp açılmayacağını anlamak istiyorlarsa, söz konusu durumda devletin ya da toplumun zararına yönelik bir suç işlemiş olup olmadıklarına bakmaları yeterli olacaktır.

Amme Davası Kapanış;

Amme davası T.C. devletinin yetkili mahkemelerince gerçek kişi veya tüzel kişiliğe bakılmaksızın ve savcı kararı gözetilmeksizin açılan davalardır. Yukarıda da anlatmaya çalıştığımız gibi kişinin veya bireyin davadan çekilmesi ve davayı geri çekmesi durumunda dahil açılan davalara denilmektedir.

Yorum Yok

Bir Cevap Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir