finanskredirehberi.com

Anasayfa > Ekonomi Terimler Sözlüğü > Bileşik Faiz Oranı Nedir? Bileşik Faiz Nasıl Hesaplanır?

Bileşik Faiz Oranı Nedir? Bileşik Faiz Nasıl Hesaplanır?

Tarih: 27.04.2017
Güncel: 11.09.2018

Yazımıza bileşik faiz oranı nedir?  Bununla başlayalım ; her dönemde kazanmış olduğunuz faizin ana paranıza eklenmek suretiyle her dönem değişen sermaye üzerinden hesaplanmaktadır. Bileşik faizde püf nokta faizin tahakkuk edeceği zaman(tarih) veya bunun işleme sıklığıdır.

Eğer bir yatırımcıysanız, ya da yatırım yapmak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka basit faiz ve bileşik faiz kavramlarını bilmeniz gerekmekte. Faiz kavramı, finansal matematiğin bel kemiği, olmazsa olmazıdır. Basit ve bileşik faiz hesaplamaları gerek bor veren gerekse borç alan taraf için getiri ve borç karşılaştırmalarının doğru olarak yapılabilmesi için önemlidir ve mutlaka bilinmesi gerekir.

Bileşik Faiz Oranı İle Basit Faiz Oranı Arasındaki Fark Nedir ?

Basit faiz sadece anapara üzerinden hesaplanır. Yani basit faiz; anapara üzerinden işleme tabi tutulan faiz oranıdır. Faiz hesaplamaları için formüller vardır ve kullanılır.

Basit faiz hesaplamak için kullanılan formül: F= A.N.T / 100 şeklindedir. (Formüldeki A, anapara, T, yıllık faiz oranı, N paranın faizde kalma süresi fakat yıl olarak kalma süresi, F ise, faiz miktarı, tutarı olarak işlem görmektedir).

Eğer aylık basit faiz hesaplaması yapılacaksa, bir yılda 12 ay olduğundan, 12 ay 100 ile çarpılırsa 1200 edeceğinden, aylık faiz formülümüz: F= A.N.T / 1200 şeklinde olacaktır. Eğer günlük basit faiz hesaplaması yapılacaksa; bir yıl 360 gün olduğundan (365’tir ancak finansal bankacılıkta böyle kabul edilmiş), 100 ile 360 çarpımı 36000 olacağından, günlük basit faiz hesaplama formülü: F= A.N.T / 36000 olacaktır.

Bileşik Faiz Oranı Nedir Ve Bileşik Faiz Hesaplama Formülü

Bileşik faiz nasıl hesaplanır ; Bileşik faiz ara dönemlerde kazanılan faizin tekrar anaparaya eklenmesi ile edilen toplam kazanç üzerinden hesaplanan faizdir. Bileşik faiz hesaplama formülü ise; F=(N+1) / 100 şeklindedir. Her vadenizin sonunda kazandığınız faiz oranı anaparanıza ilave edilir.

Böylece anaparanız artmış olur. Yeni faiz yeni oluşmuş anaparanız üzerinden hesaplanır. Bileşik faizin vade sonundaki anapara ile faiz getirisinin toplamını hesaplayan bir formül de mevcuttur. Bu formül ise; Vade Sonu Toplam Sermaye = Anapara X (1 + Faiz Oranı) Dönem Sayısı şeklindedir.

Bileşik Faiz Ne İşe Yarar, Hangi Sözleşmelerde Uygulanır ?

Bileşik faiz ya da bilinen bir diğer ismi ile mürekkep faiz en basit tanımı ile anaparaya bağlı olarak ortaya çıkan faizin tekrar anaparaya eklenmesi sonucu elde edilen hesaplama yöntemine verilen isimdir. Yani faizden faiz geliri elde edilmiş olur. Bileşik faizle borçlanan kişiler için son derece büyük borçların ortaya çıkmasına neden olurken bileşik faiz ile yatırım yapan kişiler için ise oldukça ciddi kazançların elde edilmesini sağlar.

Oldukça ciddi bir faiz yükü yarattığı için adi işlerde bu tip faizin uygulanması kanun koyucular tarafından yasaklanmıştır. Bu kural 3095 sayılı kanun içerisinde yer alan 3/1 maddede yer alan “kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez” ibaresi ile sabitlenmiştir. Ticari işlerde ise benzer bir kural bulunmakla beraber bu kural bazı istisnalar ile gevşetilmiştir. Ne yazık ki yapılan bu esnetmeler nedeni ile kredi kartı sözleşmelerinde de bileşik faiz hesaplaması yapılmakta olup bu da bankaların oldukça büyük kazançlar elde etmelerini sağlamaktadır.

Basit Faiz Ne İşe Yarar, Hangi Sözleşmelerde Uygulanır ?

Anaparanın vade sonunda önceki faizlerin üzerine eklenmeden belirlendiği faize basit faiz adı verilmektedir. Belirli süreli bankalara yatırım amaçlı mevduat hesabı açan kişilerin yatırmış oldukları bu tutarlar için elde edecekleri kazancın hesaplanmasında basit faiz formülü uygulanmaktadır. Basit faiz daha ziyade bankacılık sektöründe uygulanmakta olup aynı zamanda belirli süreli yapılacak olan tüm yatırımlar ve borçlanmalar için de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tufan DEMİRCİ / Finans Uzmanı
Bileşik Faiz Oranı Nedir? Bileşik Faiz Nasıl Hesaplanır?
Finans Kredi Rehberi sitesinin kurucusudur, Pamukkale Üniversitesi işletme bölümü mezunu olup özel bir şirkette Risk Analiz ve Finans Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Bankalar, krediler, faiz oranları ve kredi notu konularında araştırmalar yaparak finans alanında eğitici ve öğretici makaleler yayınlamaktadır.
Bu Makaleye Yorum Yapın

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git