finanskredirehberi.com

Eşler Boşandığında Çekilen Kredilerin Durumu Ne Olur?

Tarih: 23.10.2017
Güncel: 06.10.2019

Boşanma halinde kredilerin durumu, eşlerin kendi aralarında anlaşıp anlaşmamalarına göre değişiklik göstermektedir. Boşanma, hukuki bir süreçtir. Bu süreçte tıpkı mal paylaşımı olduğu gibi ortak katlanılan yükümlülüklerin de paylaşımı söz konusu olmaktadır. Türkiye’de her çiftin kanun tarafından sayılın 4 mal rejim arasından bir tane mal rejimi seçmiş olması gerekmektedir.

Eğer taraflar aralarında anlaşarak mal rejimi seçiminde bulunmamışlar ise kanuni rejim olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Boşanma halinde tıpkı ortak sahip olunan mallar gibi borçlar için de edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Bu şekilde boşanma durumunda konut kredisi ve ortak krediler de eşler arasında bir nevi pay edilmektedir. Kanunda sınırlı olarak sayılan mal rejimleri ise şunlardır.

  • Edinilmiş mallara katılma
  • Mal ayrılığı
  • Paylaşmalı mal ayrılığı
  • Mal ortaklığı

Boşanmada Kredili Malın Paylaşımı

Boşanma durumunda kredi borcu olan malın paylaşımı için de seçilmiş bulunan mal rejimi uygulanmaktadır. Eğer herhangi bir mal rejimi tercihiniz olmadıysa iki rejim kapsamında değerlendirilmektesiniz. Mal rejimi konusunda anlaşma sağlamamış çiftlerin tabi olacağı mal rejimleri şu şekildedir:

  • 1 Ocak 2002 tarihinden önce edinilmiş mallar için mal ayrılığı rejimi
  • 1 Ocak 2002 tarihinden sonra edinilmiş mallar için edinilmiş mallara katılma rejimi

Bu kapsamda konuyu 1 Ocak 2002 tarihinden sonraki mallar için değerlendirmek daha uygun olmaktadır. Çünkü kredi süreleri en fazla 180 ay vadelidir. Bu sebeple 2002 tarihinden önce alınan krediler, içinde bulunduğumuz sene içerisinde bitmiş olmaktadır.

Boşanmada Kredi Borcu Olan Evin Durumu

Boşanmada kredi ödemesi olan konut sorununun çözümü için edinilmiş mallara katılma rejimi esas alınmaktadır. Bu kapsamda her iki eşin de çalışıyor olması veya eşlerden birinin evde olduğu için kredi ödemelerine katkı sağlamaması hiçbir önem arz etmemektedir.

Bir eş çalışmasa dahi edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında, edinilen mallara ortak olmaktadır. Bu sebeple kredi borcu olan evin paylaşımı da bu ortaklık dahilinde yapılacaktır. Mal paylaşımı sırasında kredinin ödenen kısmı her iki eş için mala evlilik birliği içerisinde sahip olunan kısımdır. Bu sebeple bu kısım iki eşit paya bölünmektedir.

Boşanma Durumunda Konut Kredisi

Boşanma aşamasından önce konut kredisi kullandıysanız yani evlilik birliği içerisinde ev almak için kredi çektiyseniz, anlaşarak boşanmanız veya daha önce kanunda sayılan 4 tane mal rejiminden birini seçmeniz halinde konut kredisi ödemesi uyuşmazlığı  bu anlaşmalara göre çözülür. Ancak taraflar anlaşarak boşanmıyorlar veya daha önce evlilik rejimi belirlememişler ise edinilmiş mallara katılım mal rejimi ile mal paylaşımı yapılacaktır.

Bu anlaşmaya göre konut kredisi ödemesi, evlilik birliği içinde ödenen miktar ile evin toplam değerinin oranlaması ile elde edilen oran sonucu hesaplanacak ve hesaplama evliliğin bitmesi ile devam edecektir. Evlilik birliği içerisinde alınan ev kimde kalacak ise geriye kalan kredi ödemelerini ödemeye devam edecektir.

boşanınca konut kredisi ne olur

Ev kendisinde kalmayan taraf için ise evin, boşanma kararının verildiği gündeki değerine göre ödenmiş kredileri ve evin toplam değeri orana bölünecektir. Böylece bu kişi, ev kendisinde kalan tarafa karşı alacaklı durumuna geçecektir. Boşanma durumunda konut kredisi paylaşımı için örnek hesaplama şu şekildedir:

  • Evin değeri 200.000 TL ise ve siz evlilik birliğinde 20.000 TL’sini ödediyseniz siz o evin %10’ unu beraber ödemiş olursunuz. Ev evlilik birliğinin bittiği tarihte 240.000 TL değerinde ise %10’ luk oran 24.000 TL edecektir. Ev kendisinde kalmayan kişi bu miktarın yüzde ellisi olan 12.000 TL’nin alacaklısı olacaktır.
Boşanma Durumunda Taşıt Kredisi Ne Olur?

Boşanma halinde kullanılan taşıt kredisi kişinin kişisel olarak kullandığı bir kredi türüdür. Taşıt kredisi kullanmak isteyen eş diğer eşin rızası olmadan taşıt kredisi çekebilecektir. Evlilik birliği içerisinde ve boşanma durumunda da kişi kendisi bankası ile iletişime geçerek taşıt kredisi başvurusunda bulunabilecektir.

Bu kapsamda bu borç kişinin kendi borcu sayılmaktadır. Ve kişisel borçlarına karşı kişi kendisi sorumlu olmaktadır. Bu yüzden kişinin evlilik birliği içerisinde kullandığı taşıt kredisini de kendisinin ödemesi gerekmektedir.

Ancak kişi evlilik birliği içerisinde eşinden para yardımı vaadi ile taşıt kredisi kullanmış işe diğer eşin alacaklarından vaat edilen miktar çıkarılmaktadır. Böyle bir anlaşmanın olmaması durumdan taşıt kredisi kullanan kişi evlilik birliği içinde ve evlilik birliğinin bitmesi halinde borçlarından kendisi sorumlu olacaktır.

Boşanma Durumunda İhtiyaç Kredisi

Boşanma sürecinde tüketici kredisi kullanılması ya da evlilik birliği devam ederken kullanılan ihtiyaç kredileri, çeken eşin sorumluluğundadır. Çünkü bu süreçlerde kullanılan ihtiyaç kredisi kişisel bir kredi kullanımıdır. Kişisel bir kredi olduğundan evlilik içinde kullanılması halinde bile evlik birliği içerisinde olan diğer eşin bu kredi kullanımına onayı gerekmemektedir.

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen eş, kendisi kredi başvurusunda bulunabilecektir. Bu sebeplerden dolayı yani ihtiyaç kredisinin kişisel bir kredi olmasından dolayı, ihtiyaç kredisini kullanan eş bu borca karşı sadece kendi mal varlığı ile sorumlu olacaktır. Boşanma durumunda da bu borç diğer eşten istenemeyeceği gibi evlilik birliği içerisinde de istenememektedir.

Boşanma Durumunda Ortak Tapu

Boşanma aşamasında ortak sahip olunan tapu konusunda eşiniz ile anlaştığınız mal rejimi önem kazanmaktadır. Böyle bir rejim tercihinde bulunmadıysanız edinilmiş mallara katılım rejimine tabi olursunuz. Eşiniz ile ortak tapu ile mülkiyet hakkına sahipseniz, bu tapu da gösterilen hisse kadar boşandıktan sonra da ev mülkiyetini korumaya devam edersiniz.

Bu aşamada eski eşiniz ile ortak olduğunuz evin satışını isteyebileceğiniz gibi evinizi eski eşiniz kullanmaya devam ediyorsa uygun bir kullanım talebinde de bulunabilirsiniz. Evi siz kullanıyorsanız eşiniz de kullanım bedelini isteyebilecektir. Aynı şekilde evin satışını da talep edebilecektir. Ancak evin satışında diğer eş ön alım hakkına sahip olacaktır. Yani evdeki hissenizi satmak istiyorsanız evi satın alması için ilk başta eşinize başvurmanız gerekmektedir.

İlgili İçerik : Ortak Tapu İle Kredi Çekme

Boşanma Durumunda Evlilik Kredisi

Boşanma halinde evlilik kredisi kullanılması konusunda da ihtiyaç kredisi için öngörülen kaideler geçerlidir. Yani eşler evlilik kredisi değil ihtiyaç kredisi kullanmıştır. İhtiyaç kredisi de bireysel bir borç olduğundan, krediyi kullanan kişi bu borca karşı malvarlığı ile sorumlu olacaktır. Ancak kullandığı ihtiyaç kredisini diğer eş için kullandığını ispat ederse, diğer eş de bu borca karşı katılımı nispetinde sorumlu olacaktır.

Boşanmada Borç Paylaşımı Nasıl Olur?

Boşanma durumu halinde borç paylaşımı eşlerin belirlediği mal rejimine veya anlaşarak boşandılarsa bu anlaşmaya göre yapılmaktadır. Eşlerin böyle bir anlaşmaları olmaması durumunda bu borç paylaşımını tıpkı mal paylaşımındaki uyuşmazlıklarda olduğu gibi görevli olan mahkemeler çözecektir. Aile birliği içerisinde borçlanılan borçlara karşı eşlerin anlaşmaları olmaması durumunda, edinilmiş mallara katılım rejimine göre sorumlu olacaklardır.

Taviyse Konu: Eşlerin Kredi Notu Birbirini Etkiler Mi?

Boşanmada Kredi Kartı Borçları

Boşanma durumundaki kart borçları kavramının diğer durumlardaki kredi kartı borçları ile arasında bir fark bulunmamaktır. Kredi kartı borcu kişisel bir borçtur. Yani boşanma durumunda krediler için söz konusu olan paylaşım yapılmamaktadır.

Kişi kredi kartını dilediği şekilde kullanabilmektedir. Kişisel borçlarda, borçlanan kişi tüm malvarlığı ile sorumlu olmaktadır. Bu sebeplerden boşanma durumunda kredi kartı borcundan, sadece borcu olan eş sorumlu olacaktır. Bankalar kredi kartı olmayan eşe borcun ödenmesi için başvuruda bulunamazlar. Boşanma durumda da diğer eş kredi kartı borcunun beraber ödenmesini talep edemez.

Tufan DEMİRCİ / Finans Uzmanı
Eşler Boşandığında Çekilen Kredilerin Durumu Ne Olur?
Finans Kredi Rehberi sitesinin kurucusudur, Pamukkale Üniversitesi işletme bölümü mezunu olup özel bir şirkette Risk Analiz ve Finans Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Bankalar, krediler, faiz oranları ve kredi notu konularında araştırmalar yaparak finans alanında eğitici ve öğretici makaleler yayınlamaktadır.
Bu Makaleye Yorum Yapın

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git
Önceki yazıyı okuyun:
asgari ücrete konut kredisi çıkar mı
Asgari Ücrete Ne Kadar Konut Kredisi Çıkar?

Asgari ücretle çekilebilecek kredi miktarı ve konut kredisi...

x