finanskredirehberi.com

Anasayfa > E-Devlet > Devlet Memuru Ve İşçinin Evlilik İzni Kaç Gündür?

Devlet Memuru Ve İşçinin Evlilik İzni Kaç Gündür?

Tarih: 27.02.2018
Güncel: 10.12.2019
evlilik izni maaştan kesilir mi

Bu yazımızda Devlet memurları ve özel sektörde çalışan işçilerin evlilik izni kaç gündür detayları ile ele alacağız. Çalışan her işçinin belirli hakları bulunmakta olup özellikle de izin hakkı ne yazık ki ülkemizde suistimal edilmektedir. Özellikle de özel sektörde çalışan işçiler izin hakları konusunda büyük haksızlığa uğramakta olup işin daha da kötüsü işten çıkarılma korkusu ile uğradıkları bu haksızlığa itiraz dahi etmemektedir.

İşçi hakları ile memur hakları arasında da farklılıklar bulunmakta olup özel sektörde çalışan kişilerin hakları her zaman için daha düşük tutulmaktadır. Bazı durumlarda işçinin mutlak suretle izin alması zorunlu görülmekte olup bu durumlardan biride evlilik izni olarak öne çıkmaktadır. Peki, evlilik izni kaç gündür ?

İşçinin Evlilik İzni Kaç Gündür ?

Özellikle de yaz aylarında en çok talep edilen izinlerden biri olarak görülen evlilik izni için işçilere de hak tanınmaktadır. Yani her işçinin evlilik izni kullanması yasal bir haktır ve işveren tarafından engellenmesi mümkün değildir. 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında ele alınmakta olup ek madde 2 içerisinde yapılan düzenleme ile işçilerin evlilik izni kullanmalarına izin verilmiştir.

Aksi işveren ve işçi arasında imzalanan yazılı ya da sözlü bir anlaşma ile kanıtlanmadığı sürece bu süre 3 iş günüdür. Yani evlenin işçinin resmi olarak 3 gün boyunca tatil yapma hakkı bulunmaktadır. Ancak verilen bu 3 günlük süre işçi için verilecek en düşük evlilik izni süresi olup işverenin bu süreyi kendi inisiyatifini kullanarak arttırması mümkündür.

Memurun Evlilik İzni Süresi Kaç Gündür ?

Memurların sahip olduğu haklar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ele alınmakta olup bu kanunun mazeret izni başlığı ile yayımlanan 104. maddesi aynı zamanda memurun evlilik izni süresi içinde belirleyici rol üstlenmektedir. Hala yürürlükte olan kanun maddesi kapsamında şu anda geçerli olmak üzere memurların evlilik izni olarak 7 iş günü sınırı uygulanmaktadır.

işçinin evlilik izin hakkı

Çok merak edilen diğer bir husus ise, yapılan her evlilikte veya ikinci kez evliliklerde evlilik izni kullanım hakkı varmı sorusu oluyor. Buna kısa ve net bir cevap verebiliriz evet her evlilikte evlilik kullanım hakkı vardır.

Evlilik İzni Ne Zaman Kullanılır ?

İznin adından da anlaşılacağı üzere çalışan işçi ya da memurun evlilik izni kullanabilmesi için mutlaka evlenmesi gerekir. Kişinin evlenmeden ya da evlenme tarihinden çok önce evlilik izni adı altında bir izin kullanarak izne ayrılması kesinlikle mümkün değildir. Yani evlilik vuku bulmadan önce bu evliliğe ait olan bir iznin alınmasına asla izin verilmez.

Kişinin evlendiğini kuruma evlilik cüzdanı ile belgelemesi istenebilir. Evlilik hazırlıkları için izin almak isteyen kişilerin ise evlilik izni değil mazeret izni kullanması gerekir. Hem memurlara hem de işçilere çalışma yıllarına bağlı olarak değişen mazaret izin süresi verilmekte olup o yıl ki izin hakkını doldurmayan kişiler bu izinlerini kullanarak evlilik hazırlığı için gerekli alışverişlerini yapabilmektedir.

Evlilik İzni Süresi Ne Zaman Başlar ?

Bir diğer merak edilen konu da kişinin izin tarihinin nasıl hesaplandığına dairdir. Evlilik izni kişinin izne çıkmış olduğu tarihten itibaren değil de evlilik cüzdanını eline aldığı tarihten itibaren geçerli kabul edilir. Bu nedenle evlilik öncesi alınan izin mazeret izni, evlilik tarihinden sonra çıkılan tarih ise evlilik izni olarak isimlendirilir. Kişi evlilik iznini isterse nikah tarihi ile beraber aynı gün alabileceği gibi isterse de aynı yıl içerisinde bir başka tarihte alabilir.

tatil günlerine gelen evlilik izni

Günümüzde tayin için yapılan erken nikahlar nedeni ile genelde evlilik izni düğün döneminde kullanıldığı için nikahtan sonra evlilik izni ya da düğün izni alınması oldukça yaygın görülen bir uygulamadır. İşverenler genelde çalışanlarından evlendikten sonraki 10 gün içerisinde bu izni kullanmalarını talep ederler ancak kanunda böyle zorlayıcı bir hüküm bulunmamakta olup kişinin evlilik iznini istediği bir tarihte kullanması mümkündür.

Resmi, Dini Bayramlar Ve Hafta Sonu Tatiline Gelen Evlilik İzinlerinin Durumu

Bu konuda oldukça fazla görüş var aslen iş kanunun geçerli maddesinde net olarak belirtilmiş olmasına rağmen, ilgili kanunda verileck evlilik izni “GÜN” olarak yazdığından bunu işverenler “İŞ GÜNÜ” yazmamasından dolayı kendi lehlerine kullanmak istiyorlar. Fakat evlilik izni işçinin veya çalışanın ücretinden kesilemeyeceğinden dolayı resmi ve dini bayramlar dahil olmak üzere vede hafta sonu tatiline gelen evlilik izinleri, evlilik izni gününden sayılmayacak şekilde dikkate alınması gerekmektedir.

Evlilik İzinleri Maaştan Kesilebilir Mi Veya Senelik İzinden Düşer (düşülebilir) Mi ?

İster özel sektör olsun ister Devlet memuru olsun evlilik izni ücretli bir izindir. Bu yüzden senelik izinden düşülmesi söz konusu değildir. Aynı zamanda evlilik izinleri hiçbir suretle işçinin veya çalışanın maaşından kesinti yapılamaz. Bu konuyu merak eden kişilerin 4857 Sayılı İş Kanun’unun 46. Maddesini incelemesinde fayda görülmektedir. Bu maddede verilen evlilik izninin çalışılmış gibi maaşa ilave edilmesini öngören koşul göze çarpmaktadır.

Tufan DEMİRCİ / Finans Uzmanı
Devlet Memuru Ve İşçinin Evlilik İzni Kaç Gündür?
Finans Kredi Rehberi sitesinin kurucusudur, Pamukkale Üniversitesi işletme bölümü mezunu olup özel bir şirkette Risk Analiz ve Finans Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Bankalar, krediler, faiz oranları ve kredi notu konularında araştırmalar yaparak finans alanında eğitici ve öğretici makaleler yayınlamaktadır.
Bu Makaleye Yorum Yapın

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git