Kayyum ne demek ve ne iş yapar araştırdık ve kayyum nedir, anlamı hukuki terimlere göre bir işin yürütülmesi veya belli bir malın başında bulunan , yöneten kimseye “kayyum” denir. Genellikle Devlet tarafından usulsüzlük yapıldığı tespit edilen ve devlet tarafından el konulduktan sonra kamu veya özel kurum yada şirketlere atanan kişidir. Kayyum olarak atanan kişi, atandığı kurumun tüm yetki ve sorumlulukları kendisine aittir.

Kayyum ataması kim ve hangi kurum tarafından yapılmaktadır, sorusu en merak edilenler arasındadır. Bu konuda yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda kayyum ataması,bazı durumların gerçekleşmesi halinde mahkemelerce atanmaktadır.

Kayyum Ne Demek?

İlgili kuruma kayyum ataması kanun hükmünde kararname resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Kayyum olarak görev yapacak yetkili mahkeme kararı gereği kendisine verilen görev ve sorumluluk çerçevesinde görevini yetine getirirler.

Ayrıca ;iş yeri sahibi şirketini yönetemeyecek durumda ise şirketini yönetmesi için herhangi bir çalışanını vekil tayin etmemesi halinde ,kendisi de sağlık sorunları nedeni ile bakım evine yattığı süre içerisinde mal varlıklarını yönetmek için kayyum ataması gerçekleştirilir.

Kayyum Ne İş Yapar?

Kayyum ne iş yapar diyorsanız eğer bir özel şirkete, belediyeye veya bir kurumun başına kayyum atanmış ise kayyumun asıl amacı ilgili kurum ve kuruluşun kurumsal yapısının bozulmadan işlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Kayyum atanan kişiler bulundukları görevde uzun süreli kalmazlar ve bu görev onlara geçici olarak verilmektedir. Kayyumun yapmış olduğu bir diğer iş ise atandığı kurum ve kuruluşta bir önceki görevlinin hatalarını düzeltmek ve kurumu ve şirketi normal şartlar altında yasal bir şekilde yürümesini ve yürütülmesini sağlamaktır.

Kayyum Atanan Kişinin Görevleri Ve Yetkileri Nelerdir ?

Atanan mütevellilerin görevleri mahkeme tarafından belirlenir. Mütevelli heyetinin görevi geçicidir. Mütevelli Heyeti Otoritesi Randevu almakla sınırlısınız. Mütevelli heyetinin belirli bir iş için atanması talep edilirse, mütevellilerin görevleri,Yetki ve kalış süresi bu meslek erbabı tarafından belirlenir.

kayyum ne iş yapar

Mütevelli heyetinin görevi, şirketin ve örgütün suçlarının mahkemenin kararı ile veya ajans bunları suçlayana kadar çözüldüğü şirketleri ve kurumları yönetmektir. Mütevelli olan kişi her türlü kararın verilmesinden, yeni yönetimin belirlenmesinden ve bu kapsamda talep edilen faaliyeti sona erdirmekten sorumludur.

Kayyum Atamasına Sebep Olan Haller Nelerdir ?

Bir insanın ölüm halinin gerçekleşmesi durumunda , mal varlıklarını yönetmek için mirasçıların bulunamaması , sağ olup olmadıkları belli oluncaya kadar kişinin mal varlıklarını yönetmek için kayyum atanır. Örneğin ; Özel sektör
ortaklıklarında bazı noksanlıkların oluşması, yönetim kurullarının görevden alınması, genel kurul toplantılarının yapılamaması halinde yine o şirkete kayyum atanır. Seçilmiş yönetim görev alması halinde kayyum ataması gerek görülmez.

kayyum nedir

Kayyum atamasına bir örnek verecek olursak; Belediye başkanlığı görevini yürüten kimsenin “terör” ve “terör
örgütüne yataklık” suçlarından görevden uzaklaştırılması gibi durumunda yerlerine mahkeme kararı ile kayyum atanması gerçekleştirilir.

Bir şirkete kayyum ataması olmasından sonra neler gerçekleşir. Herhangi bir şirkete kayyum atanması halinde o şirket kamu ihalelerine katılamaz. Çünkü iflas etmiş olur gözükür . İflas etmiş bir şirketin ihalelere katılması yasaktır. Yurt dışı anlaşmaları geçerliliğini yitirir ve Devlet tarafından onaydan geçmez. Şirket haklarına el konulmak ile birlikte devlet şirketi kontrol altında tutmaktadır.

Yorum Yok

Bir Cevap Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir