Kefil olana icra veya haciz gelir mi merak edilen konulardan. Türkiye’de ve de dünyada iyi bir iş ve düzenli gelir sahibi bir kişiyseniz ömrünüzün bir bölümünde muhakkak bir tanıdığınız tarafında kefil olmanız istenmiştir. Farklı konularda farklı kefillikler olmasına rağmen kişiler tarafından genellikle talep edilen kefillik banka kredisi konularındadır. Kişinin kredi almak için yeterli kredi puanının bulunmaması veya daha önceden aldığı bir krediyi geç ödemesi ya da düzenli bir gelir sahibi olmaması bankaların o kişiye kredi vermemesine sebeptir.

Fakat bu konuda yine de insanlara yardımcı olmak isteyen bankalar ve bazı finans kuruluşları kefil bularak kişiye kredi kullanabileceğini bildirirler. Kişi de tanıdığı bir kişiden bu konuda yardım isteyerek kredisine kefil olmasını isteyebilir. İşte olaylar tam buradan sonra gelişiyor.

Tanıdığınız bir kişiye kefil olduktan sonra, kişi borçlarını vadeleri geldikçe düzenli bir şekilde bankaya öderse hiçbir sorun çıkmadan borç kapanıyor ve endişelenmeniz gereken bir durum kalmıyor. Fakat kefil olduğunuz kişi borcunu ödememeye ve vadeleri geciktirmeye başladı ise kefil olan kişiye icra gelir mi? Sorusu aklınızı kurcalamaya başlıyor.

Kefilin Evine Haciz veya İcra Gelir Mi?

Kefil olduğunuz bir borcun, borçlu tarafından 2 ay boyunca bankaya taksitinin ödemesi yapılmaması durumunda banka telefonla arayarak sizi bu konuda bilgilendirir başlar. Borç 3 ay ödenmediğinde ise yasal takip denilen borcun zorla geri alınması yoluna gidilir. Yasal takip boyunca banka hem borçluya, hem de kefile bilgilendirme mesajları gönderir ve telefonla arayarak bilgilendirir. Bir sonuç elde edemezse borç dosyası İcra Müdürlüğüne iletilir.

İcra Müdürlüğü dosyayı inceledikten sonra borcun ödenmesi kararını verir ve borçluya ve borca kefil olan tüm kefillere ödeme uyarısı gönderir. Yedi gün içinde borç ödenmez ya da taksitlendirilmezse borçlunun ve kefillerin taşınmaz bütün mallarına rehin koyulur. Bankalarda bulunan bütün hesapları dondurulur. Kefalet türüne göre, eğer müteselsil kefilseniz borçluya gitmeden İcra Müdürlüğü borcu sizden tahsil etmeye çalışır. Yani kefile haciz işlemi başlatılır.

Rehin süresince herhangi bir girişimde bulunmazsanız taşınmaz mülkleriniz bankaya devredilir ve banka tarafından satılabilir. Diğer bankalarda olan maddi mal varlığınız da bu borçlu olunan bankaya aktarılır. Borç tahsili tamamlandıysa banka kefiller ve borçlu ile olan ilişkisini keser ve onları kara listeye alır. Böylelikle borçlu ya da kefil bir daha kredi kullanmak istediğinde tüm bankalardan ret cevabı alır.

Kefile İcra Gelirse, Kefil İcrayı Durdurabilir Mi?

Eğer kefile icra gelirse Türk Borçlar Kanunu 590. Madde gereği kefil kendini savunabilir ve başlatılan icrayı durdurabilir. Bu hükme göre; kefil olan borçlu borcu ödeyeceğine dair bir teminat gösterirse asıl borçludan borcu tahsil etmek için davayı ve icra takibini durdurabilir.

kefile icra gelir mi

Yalnız kefilin icrayı durdurmak için başvuruyu ilgili hakime yapmalıdır, yetkili hakim, Hukuk Muhakemeleri Kanununda belirlenen kurallara göre belirlenecektir. Bu talep ancak kefile karşı resmi ve yasal olarak bir icra başlatılmasından sonra yapılabilmektedir.

Ayrıca sizlere daha öncede söylediğim gibi kefilin taşınmaz mal, kıymetli evrak gibi bazı teminatları rehin olarak göstermesi gerekmektedir. Bknz. Kefillikten Kurtulmak Mümkün Mü?

İcralık Olan Kefil, Asıl Borçluya Dava Açabilir Mi?

Asıl borçlunun kendi üzerine bıraktığı borç ve icra (haciz) yüzünden taşınmaz malları banka tarafından satılan ve paralarına el konulan kefil kişi borcu öderken ya da borcu kapattıktan sonra borcun asıl sahibine rücu davası açabilir. Bu süreçten bankanın kendisinden tahsil ettiği borç miktarını, müteselsil kefil ise bankanın kendisinde tahsil ettiği borcun faizini, bankanın kendisinden borç sürecince aldığı evrak masraflarının toplamı kadar borcun asıl sahibine dava açabilir.

Kefil davayı kazanırsa borcun ilk sahibinden kefile belirtilen tutarı ödemesi istenir. Aynı zaman borç davası ile beraber kefil bu süreçte yaşadığı bunalımlar yüzünden borçluya maddi – manevi tazminat davası açabilir.

Fakat banka alacağını borçludan değil de kefilden tahsil ettiğine göre muhtemelen asıl borçlunun bir geliri veya bir taşınmaz malı olmadığından asıl borçlu için açılan rücu ve maddi – manevi tazminat davaları hapis cezasına çevrilir.

Adi Kefalet İle Evinize İcra Gelmesini Önleyin!

Kefillik kelime anlamı olarak borçlu borcunu ödemediğinde veya yerine getirmesi gereken bir şartı yerine getirmediğinde bunu sizin yapacağınızı ifade etmektedir. Yani kısaca borçlu kişi borcunu ödemezse, ben öderim diyerek teminat veriyorsunuz. Fakat kefil kavramı Türkiye’de bununla sınırlı değildir. Hukuken iki tür kefillik mevcuttur.

[safir_note type=”mavi” text=”Bunlardan ilki “Adi Kefalet” dir. Adi kefalet de kişinin borcuna kefil olunur. Fakat burada borçlu borcun asıl sahibidir. Yani kredi veren banka borcu tahsil etmek için önce borçlunun kapısını çalar ve bütün imkânları kullanarak borcu tahsil etmeye çalışır. Bütün denemelerine rağmen borcu tahsil edemezse banka sizden borcu ödemenizi ister.”]

Hukuken diğer bir kefalet türü ise “Müteselsil Kefalet” dir.  Müteselsil kefalette borçlu ile kefil arasında hiçbir fark yoktur. Alacaklı kurum ve kuruluş istediği kişiye borcu ödemesi için gidebilir ve ihtarda bulunabilir. Bankaların kredilerin kefil sıfatı genellikle müteselsil kefil olarak geçer.

Bu yüzden arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza kefil olurken imzaladığınız sözleşmeleri çok dikkati okumanız ve adi kefil yoksa müteselsil kefil mi olduğunuzu bilmeniz gereklidir.

Yorum Yok

Bir Cevap Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir