finanskredirehberi.com
Kredi Notu Kaç Olmalı Diyenlere Açıklamalı Findeks Rehberi | YAZIYI OKUYUN
Anasayfa > Kredi Notu > Kefil Oldum Borcunu Ödemiyor, Kefillikten Kurtulmam Lazım!

Kefil Oldum Borcunu Ödemiyor, Kefillikten Kurtulmam Lazım!

Tarih: 23.04.2020
Güncel: 23.04.2020
asıl borçlu borcunu ödemezse ne olur

Kefil oldum borcunu ödemiyor ne yapmalıyım diyen ve kefillikten kurtulma yolları arayan okurlarımız için rehber niteliğinde bir makale hazırladık. Zaman zaman eşimiz dostumuz veya bir akrabamız bankadan kredi alamıyorum dediğinde başı sıkışıp acil paraya ihtiyacım var dediğinde soluğu yanımızda almıştır çoğumuzun bunun sebebi bizden kefil olmamızı istemesidir. Kefil olmak çoğu zaman hepimizin istemediği bir durumdur, fakat bu bir yakınımız olduğunda pekte hayır cevabı veremiyoruz. Aklımızı bir kurtçuk karıştırmaya başlıyor, kefil olmalımıyım, kefil olursam sorun yaşarmıyım veya kefil olursam kredi çekebilirmiyim gibi soruları bize sormaya başlıyor.

İşte bu soruların cevaplarını bu makalemizde sizlere anlatmaya çalışacağız. Kefillik işleminden önce bilinmesi gerekenler herhangi bir borca kefil olmak isteyenler için olukça önemli detaylar içerirken, özellikle işin yasal boyutu konusunda kefil olmak isteyen kişilere önemli ipuçları vermektedir.

[safir_ads2 id=1]

Kefil Olduğum Kişi Borcunu Ödemiyor, Ne Yapmalıyım?

Kefil oldum ama borçlu arkadaşım borcunu ödemiyor diyorsanız bilmelisiniz ki, sadece kefillik durumları için değil, toplum içerisinde kişilerin birçok durumda hayır demeyi bilmemesi çok önemli bir sorun olarak ön plana çıkmakla beraber, hayır demenin becerilememesi kefalet konusundaki da en önemli olumsuzluklardan biridir. Yapılan araştırmalar herhangi bir borçla alakalı kişinin kefil olması istendiğinde hayır diyemediği için borçla muhatap olmak zorunda kaldığını göstermiştir. Bu da kefil olma işleminin başlı başına bir sorumluluk olduğunun unutulmaması bakımından uyulması gereken önemli bir detay olarak ön plana çıkmaktadır.

Kredi çekme işlemlerinde bankalar, borcun ödeneceğine dair bir güvence isterler. Bu güvence bir taşınmaz, maaş ya da kefil olabilir. Taşınmaz ipotek edildiğinde borcun ödenmemesi durumunda taşınmaza el konulmaktadır. Aynı şekilde maaşın güvence gösterilerek kredi alınması ve borcun ödenmemesi durumunda maaşa el konulmakta ve borç tamamlanana kadar maaş üzerinden ödeme alınmaktadır. Peki, kefil desteği ile kredi çekildiği ve borcun ödenmediği durumlarda ne olur?

Kredi başvurusunun kefil desteği ile yapıldığı durumlarda hem krediyi çeken kişi hem de kefil olan kişi banka şubesine giderek bir sözleşme imzalar. Burada krediyi çeken kişinin imzaladığı sözleşme borcu ödeyeceğine dar bir taahhüt iken kefilin imzaladığı sözleşme, krediyi çeken kişinin borcu ödemediği durumda kendisinin borcu ödeyeceğine dair imzalanan bir sözleşmedir.

Kefil Olunan Kişi Borcunu Ödemezse Ne Olur?

Kredi borcunun ödenmemesi durumunda bankalar her zaman ilk olarak krediyi çeken kişiden borcu tahsil etmeye çalışır. Ancak kredi sahibinden borç tahsil edilemezse kefil olan kişiden borcu ödemesi talep edilecektir. Kredi borcu 1 ay ödenmezse hem krediyi çeken kişiye hem de kefil olan kişiye borcun ödenmediğine dair bilgi verilir ve ödenmemesi halinde karşılaşılacak problemlerden bahsedilir. Bu bildirim SMS ile veya müşteri hizmetlerinin direkt olarak kişiyi araması ile gerçekleşir. Kişilerin telefonuna erişiminin olmadığı durumlarda banka sorumlu tutulmaz, kişilere bilgi verildi olarak kayıtlara geçer. Ayrıca kredi borcunun bir ay ödenmemesi durumunda kredi notu, hem krediyi çeken kişinin hem de kefilin düşürülür.

Herhangi bir borçla alakalı borca kefil olan kişinin borçluyla aynı sorumluluklara tabi olmasından hareketle bu durum alacaklı kurum tarafından önemli bir garanti anlamına da gelmektedir. Kefil olan kişi kredinin geri ödemesi hususunda en az borçlu kadar hukuki sorumluluk taşırken, borçla alakalı düşülen herhangi bir sıkıntıda alacaklı kurum tarafından muhatap olarak kabul edilmektedir.

Kefil olunan borçla ilgili ortaya çıkan olumsuz durumun artarak devam etmesi alacaklı kurumun kefil ile irtibata geçeceği anlamına gelirken, borçlunun karşı karşıya kaldığı durumun aynısıyla kefilin de karşı karşıya kalması da mümkün hale gelmektedir. Özellikle Türkiye’de herhangi bir borca kefil olma durumu kefil açısından çoğu zaman oldukça umursamaz bir durum olarak kabul edilirken, hukuki olarak alacaklı kurum tarafından muhatap durumuma düştüğünde ise işlerin değiştiği görülmektedir. Kefilin borçlu yerine borcun ödemesini garanti ettiği kişi olduğu unutulmamalıdır.

Kefil Olan Kişinin Aldığı Sorumluluklar Nelerdir?

Uzmanlar tarafından herhangi bir borca kefil olan kişiyle alakalı yapılan uyarıların özetlenmesi gerekirse;

  • Kişinin kefil olacağı borç toplamının ödenmemesi durumunda kişinin hayatının ne denli etkileneceği üzerinde düşünülmesi gereken ilk detaydır. Bu noktada borcun ilk taksitinin dahi ödenmeyeceği düşünülerek kefil olma durumu bu açıdan ele alınmalıdır.
  • Kefil ne zaman devreye girer sorusuyla alakalı gereken araştırmalar tam anlamıyla yapılmalı, alacaklı olan kurum ile kefillik imzası atılmadan borç ve geri ödeme detayları bir kez daha değerlendirilmelidir. Bankaların kişiye kredi verme koşullarının yanında değerlendirdiği hususların benzerlerinin başka bir kişinin borcuna kefil olma durumu için kefil tarafından da değerlendirilmesi gerekmektedir.
  • Kefil toplam borç tutarını ödeyebilecek maddi şartlara sahip olup olmadığı konusunda ayrıntılı bir değerlendirme yapmalıdır. Eğer borç toplamı kefili rahatsız edebilecek durumdaysa borcun ödenmeme durumu göz önünde bulundurularak kefil olma durumu gözden geçirilmelidir. Borcun ödenmemesi durumunda haciz hatta kısa süreli hapis cezasına varabilecek süreçle karşı karşıya kalınabilme ihtimali unutulmamalıdır.

Kefil Olduğum Kredi Ödenmiyor, Kredi Notum Düşer Mi?

Borç ödenmezse hem krediyi çeken kişinin hem de kefilin kredi notunda ciddi düşüşler yaşanır ve yasal süreç başlatılmadan önce her iki kişi de kara listeye alınır. Kara listeye alınan kişilerin bu listeden çıkması oldukça zordur ve tekrar kredi çekme olasılıkları çok azalır. Bunun önüne geçmek için borcun düzenli ödenmesi elzemdir.

Kefillikten Kurtulma Ve Kefillik İptali Mümkün Mü?

Kefil olunan borcun ödenmeme durumu kefil için karşılaşılabilecek en kötü olumsuzluktur. Borçlu olan kişinin kredi taksitlerinin aksamaya başlaması banka tarafından kefile bir bilgilendirme yapılmasına neden olurken, özellikle üç kredi taksitinin ödenmemesi durumunda önce borçlu daha sonra da kefil borcun temerrüt faizi, yasal masraflarıyla muhatap olmak zorunda kalacaktır. Burada kefilin kredi notu hızla düşmeye başlarken, borçlunun borcunu ödeyememesi borcun tüm yasal faizleriyle beraber kefilin sorumluluğuna geçecek, herhangi bir icra durumunun kefil tarafından da yaşanması anlamına gelecektir. Konunun kefil tarafından her hattıyla değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

İlgili Makale : Kefil Olan Kişiye Haciz-İcra Gelir Mi?

Peki tüm bu bilgilere istinaden kefillikten kurtulma diye bir şey var mıdır? Diğer bir deyişle kefillik iptal edilir mi sorusunu sorabilirsiniz. Hemen şunu belirtelim ki, banka ile yapmış olduğunuz sözleşme gereği bazı haklarınızdan feragat etmiş olabilirsiniz. Kefil değişikliği ancak bankanın rızası ile olabilir fakat bunu bir çok banka red edecektir.Bankanın yetkililerince sizi kefalettinizden dolayı ibra edildiğinize dair bir belge vermeleri halinde gerçek anlamda kefillikten kurtulmuş olursunuz.

Yeni çıkan borçlar hukukundaki kanuna göre kefiller her ne suretle olursa olsun kefilliklerinden 10 Yıl süre ile sorumlu olacaklar. Ancak 10 yıldan sonra kefillikten kurtulabileceklerdir.

Kefil Olunan Kişi Borcunu Ödemezse Haciz Gelir Mi?

İlk olarak her zaman borç tahsili krediyi çeken kişiden yapılmaya çalışılır. Ancak kişinin borca karşılık gelecek herhangi bir mal varlığının bulunmaması durumunda veya krediyi çeken kişiye ulaşılamaması durumunda borç kefilden tahsil edilmeye çalışılacaktır.

Haciz işlemleri, dosya sayısının yoğunluğuna göre hemen başlayabileceği gibi birkaç ay içerisinde de başlayabilir. Dosyada borcun ilk olarak krediyi çeken kişiden tahsil edilmeye çalışılması, varsa mal varlıklarına el konulması veya haciz ile borcun tamamlanmaya çalışılması, bunun mümkün olmadığı durumlarda kefile gidilmesi ve haciz işlemlerinin kefil olan kişiye yöneltilmesinden bahsedilir.

Bu durumun hukuka aykırılığı bulunmamaktadır çünkü kredi çekme esnasında kefil olan kişiye tüm bu riskleri kabul ettiğine dair ve borcun krediyi çeken kişi tarafından ödenmediği durumlarda kefilden tahsil edileceğine dair sözleşme imzalatılır. Bu sözleşme, aslında tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesindeki sebeptir. Bu yüzden kefil olunmadan önce imzalanacak sözleşmenin çok iyi okunması gerekir.

Kefil Olduğum Kredi İçin Yasal Takip Süreci Ne Zaman Başlar?

Kredi borcunun 2 ay ödenmemesi durumunda krediyi çeken ve kefil olan kişi hakkında idari süreç başlatılır. İdari takip olarak da isimlendirilen bu süreçte banka borcunu tahsil etmeye çalışır. Banka borcun tahsil edilemediği durumda haciz işlemi başlatılacağını, bu sebeple bir an önce ödeme yapılması gerektiğini taraflara son kez bildirir. Bu durumda adli sürecin başlamaması için krediyi çeken kişinin veya kefil olan kişinin maddi imkanı bulunuyorsa borcu acilen ödemesi gerekir.

Borç 3 ay ödenmezse dosya artık avukatlara devredilir ve hukuki süreç başlatılır. Dosyanın avukata devrinin ardından artık banka kişileri bilgilendirmekle sorumlu değildir. Tüm konular ile avukatlık bürosu ilgilenecektir. Dosyanın avukata gitmesi durumunda icra ve haciz işlemleri başlatılmadan önce kişilere borcun tamamını ödemek için kısa bir süre tanınır. Bu süre zarfında borç tahsil edilmezse dosya icra mahkemesine gönderilir ve haciz işlemleri başlatılır.

Tufan DEMİRCİ / Finans Uzmanı
Kefil Oldum Borcunu Ödemiyor, Kefillikten Kurtulmam Lazım!
Finans Kredi Rehberi sitesinin kurucusudur, Pamukkale Üniversitesi işletme bölümü mezunu olup özel bir şirkette Risk Analiz ve Finans Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Bankalar, krediler, faiz oranları ve kredi notu konularında araştırmalar yaparak finans alanında eğitici ve öğretici makaleler yayınlamaktadır.
Bu Makaleye Yorum Yapın

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git