Protestolu senet nedir ve protestolu senet ödenmezse sicili etkiler mi, ne olur gibi başlıkların yanı sıra senet protesto son günü hakkında bilgiler aktaracağız.Protestolu senedin kredi sicil notunu etkilemesi ticarette üzerinde en çok merak edilen noktalardan biri olurken, senedin hem şahsi işlemler hem de ticari faaliyetlerde ödeme taahhüdünü sağlayan en önemli belgelerden biri olduğunu da belirtmek gerekmektedir.

Aynı zamanda senetler hukuksal bir işlemi saptayan resmi belge olarak da ön plana çıkarken, dijital bankacılık sistemine geçildikten sonra diğer tüm ödeme kanalları gibi senetlerin ödemeleri de hem gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin kredi sicili için oldukça önemli olmaktadır.

Kıymetli evrakların hukuksal olarak yaptırımları olduğundan dolayı, senetler de bu kıymetli evraklar içerisinde yer almakta; senet ödemelerinin olumsuza düştüğü durumlarda kişilerin kredi sicil notlarının olumsuz etkilenmesi de kaçınılmaz olmaktadır.

Protestolu Senet Nedir?

Günü gelen senedin vade tarihini (senedin son ödeme tarihini) takip eden üçüncü iş gününün mesai bitimine kadar ödenmeyen senetlere protesto işlemi gerçekleştirilirken; protestolu senet kavramı borçlunun ödeme yapmasının talep edildiği, ödenmediği takdirde ise hukuki işlemlerin başlatılacağının tebliğ edildiği, noterden yapılan bildirim olarak açıklanabilir.

Senet protesto sorgulama olarak tabir edilen işlem ise, borçlunun senet ile yaptığı önceki işlemlerinde gecikmeler bulunması durumunda banka tarafından senedin son ödeme tarihine bir hafta kala borçluya iletilen hatırlatma yazısını ifade etmektedir. Sorgulama yapmak için https://www.riskmerkezi.org/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili banka tarafından senet ödeme günü yaklaşan kişileri yapılan bu bildirim genel olarak bir hatırlatma amacı içerirken, senedin ödemesinin unutulmaması için de oldukça önemlidir. Aslında kişilerin geçmiş dönem senet ödeme performanslarının iyi olduğu durumlarda bankalar tarafından bu hatırlatma işlemi dahi yapılmazken bu durum borçlu kişinin hem bankalar nezdinde hem de piyasada itibarlı olduğu anlamına gelmektedir.

Protestolu Senet İşlemlerinde Banka Hatırlatması Nasıl Olur?

Banka tarafından senedin vadesine en az bir hafta kala borçluya yaptığı bildirim sonucunda senedin vadesinde ödenmesi durumunda borçlu yönünden herhangi bir olumsuz durum yaşanmayacaktır.

Hatta senet protesto süresi  için bu şekilde banka tarafından protesto gelmiş olsa bile en az üç adet senedin vadesinde ödenmesi sonraki senetler için banka hatırlatmasının bir daha yapılmaması anlamına dahi gelebilir. Yani borçlu daha sonraki senet ödemelerinden bir hafta önce bir daha banka hatırlatmasıyla muhatap olma gibi bir durumla karşı karşıya kalmayabilecektir.

Protestolu Senet Kaç Gün İçinde Ödenmeli?

Protestolu senedin vade zamanında ödenmemesi durumu ise borçlunun sadece sicil durumu için değil, piyasadaki itibarı için de oldukça önemlidir. Protesto edilen senedin ödeme günü geldiği halde herhangi bir ödeme yapılmaması ve bu sürenin üzerinden 3 iş günü geçtikten sonra, kişinin herhangi bir bankaya borcu olmasa dahi karşı taraf ödemesini alamadığı senedi bankaya verdiğinde bu gecikme işleminden dolayı banka BDDK’ya bildirim yaparak kişinin kredi notunu bir anda olumsuza çevirebilir.

Bu durum en az 4-5 yıl süren ve bankacıların gözünde borcuna sadık olmayan bir kişi düşüncesi yaratacağından belirtilen süre boyunca bankalardan kredi ve kredi kartı gibi ürünlerin kullanımları da mümkün olmayacaktır. Bu durum sadece kredi notu ya da kredi sicili için değil, bankalarla her türlü ticari ilişkilerin duraksaması anlamına gelecektir. Tüm bu sebeplerle;

protestolu senet nedir

  • Banka tarafından protestolar gelmeye başladığı andan itibaren bildirim yapıldıktan sonra en erken iki iş günü içerisinden başlamak üzere maksimum beş iş günü içerisinde ödeme yapılması gerekmektedir.
  • Protesto edilen senet ödemesi ne kadar erken yapılırsa banka tarafından bunun olumlu geri dönüşü de o derece hızlı olmaktadır. Bu nedenle protestolu senet ödemeleri olabildiğince erken yapılmalı, ödemeler bizzat takip edilmelidir.
  • Belirtilen sürede ödeme yapılmaması durumunda banka tarafından daha önce çekilen protestonun yerini ihtar alacak, ihtar da kredi sicilinin bozulması yönünde atılan ilk adım olacaktır. Protestolu senedin ödenmemesiyle alakalı kişilere ihtar geldiği andan itibaren bu durum sicillere işlerken, anlık olarak bankalar tarafından bu bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır
  • İhtardan sonra borcun halen ödenmemesi durumunda alacaklı taraf için tek yol icra takibi açılması olacaktır. Açılacak icra takibinin ardından kredi sicil notu anında dibe vururken, ödenmesi gereken borcun üzerine icra masrafı ve temerrüt faizi de bineceğinden birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olacaktır.
  • Borçlu tarafın protestolu senedin ödenmesi için gelecek olan ödeme emrine beş gün içerisinde itiraz etme hakkı olsa da bu itirazının altının doldurulduğu kanıtlayıcı belgeler ibrazı gerekmektedir. Eğer beş gün içerisinde duruma itiraz edilmezse tebliğ tarihinden 10 gün içerisinde ödeme yapılmak zorundadır.
  • Ödeme yapılmadığı takdirde senet tutarı haricinde hukuki ve ek masraflar kadar mal varlıklarına el koyulması mümkün olmaktadır. Haciz işlemi mal varlıkları, banka hesapları hatta borçlunun maaşlarına kadar geniş bir çerçeveyi kapsarken, hapis cezasına varana kadar değişik olumsuzluklar da yaratmaktadır.

Protestolu Senet Ödenmezse Ne Olur?

Senet protestosu işleme konulduktan hemen sonra borçlunun protesto edilen senet sahibi olduğu bilgiler finansal kurumlara yayılır. Bu noktada, sık sık para çekme, kredi kartı ihracı ve finansal işlemlerin kontrol edilmesi esnasında bu kişinin borçlu ve güvenilmez bir ticari kişi olduğu direkt olarak ortaya çıkacaktır.

Bu durum devam ettiği sürece kişinin bankaları ve finansal kuruluşları rahatsız ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü finansal işlemlerle ilgili birçok göstergenin bankalar arasında bu kriterler olduğunu belirtiyoruz. Senetle ilgili yasal işlem başlatıldığında, borçlu beş yıl boyunca neredeyse tüm bankacılık hizmetlerinden yararlanamayacaktır. Bir şekilde, bankacılık sisteminin dışında kalacak, ticari faliyetleri hasar görecektir.

Protestolu Senet Ödenmezse Sicili Etkiler Mi?

Protestolu senetler ister bireysel kişi isterseniz tüzel kişilik yapılacak tüm işlemlerde KKB bürosu bilgilendirilecektir. Tabi bu bildirimlerin sonucunda bir üst başlıkta anlattığımız gibi protesto edilmiş senet ödenmezse kredi notunuzu direk etkileyecek hatta aşağılara doğru çekecektir. Çünkü resmi senetler, krediler ve benzeri tüm işlemler KKB tarafından izlenir ve değerlendirilir.

İlgili Konu : Ödenmeyen Senetlerde Zaman Aşımı Süresi ?

Protestolu Senet İle Alakalı Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Senetler alacakların temini için oldukça önemli vasıtalar olmanın yanında, hukuksal anlamda kıymetli evrak sınıfına girdiği için senet üzerindeki imzaların eksiksiz olması oldukça önem taşımaktadır. (varsa kefil dahil) Günümüzde aynı çekler gibi senetlerin de daha ödeme vadesi gelmeden kontrol edildiği platformlar bulunurken bu durum borçlu karşısında erken bilgi sahibi olunmasının da anahtarıdır.Tüm bu nedenlerden dolayı tutarı ne kadar olursa olsun senet protesto son günü gelmeden ödeme yapılması piyasada firmaların ve kişilerin itibarı için çok önemlidir.

Yorum Yok

Bir Cevap Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir