finanskredirehberi.com
Döviz Bozan ATM’ler Ve Bankamatik’ler Hangileri? | YAZIYI OKUYUN

Anasayfa > Finans > Ödenmeyen Senette Ve Zaman Aşım Süresi Nedir? [Vadesi Geçen]

Ödenmeyen Senette Ve Zaman Aşım Süresi Nedir? [Vadesi Geçen]

Tarih: 29.02.2020
Güncel: 29.02.2020
senetlerde borç zaman aşım süresi

Senet borcu zaman aşım süresi senet imzalayan ve borçlanan herkesin merak ettiği bir şeydir, peki senette zaman aşım süresi nasıl oluyormuş bakalım.Zaman zaman hepimiz taksitle ve senetle altın alma veya senetle beyaz eşya veya çeşitli elektronik eşyalara borçlanıyoruz. Tabi bu senetleri kimi zaman ödeyemediğimiz geciktirdiğimiz süreçleride yaşıyoruz. Böyle bir durumda kişilerin aklına gelen sorular arasında senetlerde zaman aşımı süresi var mı, senet zaman aşımı süresi kaç yıl gibi çeşitli sorular geliyor. Bizde merak edenler için senet zaman aşımı süresi ile alakalı tüm detayları ele almak istedik.

Senetlerin zaman aşımına uğramaları birden fazla etkene bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Senetlerin zaman aşımına uğrayıp uğramadığından emin olmak için bazı bilgiler konusunda kesin bilgilere sahip olunmalıdır.Senet, kurumların veya kişilerin alacaklarını belgelendirmeleri amacıyla hazırladıkları yazılı dökümanlardır. Bu senetler Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanırlar. Senetler hazırlanırken alacaklı ve borçlunun yanında kefil de bulunabilmektedir. Yani kefiller de borçlunun sorumluluğunu kabul etmektedirler.

Ödenmeyen Senette Zaman Aşım Süresi Ne Kadar?

Birden fazla senet şekli olduğu gibi bu senetlerin de doğal olarak birden fazla zaman aşımı süreleri vardır. Kurumlar ya da bankalar arasında değil, kişiler arasında gerçekleştirilen ve sözleşme yerine geçmeye senetler adi senetler olarak adlandırılır. Adi senette zamanaşımı 3 yıldır. Senedin üzerinde belirtilen ödemenin yapılacağı son tarihten itibaren alacaklının senedi icra kanalıyla talep etmesi için 3 yılı vardır. Yani eğer alacaklı borçludan alacağını senetteki son ödeme tarihinde tahsil edemezse, 3 yıl içinde icra yoluyla alacağını talep etme başvurusunda bulunabilir.

Bu 3 yıl içinde, bu başvurusunu ve icra dosyasını her yıl yenilediği takdirde, 3 yıla ek olarak 3 yıl daha senet dosyasını icrada tutabilir. Yani icradaki senetlerde zaman aşımı süresi biraz da icra takip talebinde bulunan alacaklının veya avukatının icra dosyasını takip etmesine bağlıdır.Alacaklılar genelde icra takip işlemi başlatmak istediklerinde vekaletlerini avukatlarına verirler. Böylece bütün süreç avukatları tarafından daha kolay ve akıcı şekilde yönetilebilir.

Her ne kadar “Senet kaç yılda zaman aşımına uğrar?” sorusunun cevabı 3 yıl olarak verilmiş olsa da bazı durumlarda bu sürenin bir önemi kalmayacaktır. Senedin üzerinde yazan son ödeme tarihi geçtikten sonraki 3 yılda icra yoluna başvurulmadığı halde, bu 3 yıldan sonra alacaklı ilamsız icra takibi başvurusunda bulunabilir, ancak bu takip başvurusu borçluya bildirildikten sonra borçlunun bu başvuruya 1 hafta içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Eğer borçlu zaman aşımına uğramış olması gerektiği halde ilamsız icra takibi başlatılan bu senete itiraz etmezse borçlunun alacaklıya borcu olduğunu kabul ettiği varsayılır. Bu durumda senet yeniden geçerlilik kazanabilir.

Senet Zaman Aşım Süresi dolmuşsa, Alacaklı Alacağını İcra Yoluyla Nasıl Tahsil Edebilir?

İcraya sevk (Verilen) edilen senetler, devlet tarafından incelenir ve senetlerde herhangi bir oynama, düzeltme, değiştirme ya da zedeleme olmadığına karar verilirse; borçlunun senetteki borcunu ödemesi talep edilir. Eğer borçlunun elinde sentteki borcunu karşılayabilecek kadar para yoksa bu kez dönemin ekonomik şartları ve borçluya ait olan mal varlığının objektif olarak ölçülmüş pazar değeri göz önünde bulundurularak borçlunun alacaklıya olan borcu ederinde mal varlığına el konur.

protestolu senetlerde zaman aşım süresi var mı

El konulan taşınabilir ya da taşınamaz mallar devlet eliyle açık artırmada satışa sunulur. Açık artırmadaki satış gerçekleştikten sonra elde edilen para alacaklıya verilerek alacaklının mağduriyeti engellenmiş ve senetteki alacak tahsil edilmiş olur.İcraya sevk edilen senetlerdeki borçlunun alacaklıya olan borcunu ödemesinin bir başka yolu da borçlunun, eğer varsa, maaşına haciz konmasıdır. Mahkeme tarafından karar verilen miktar borçlunun maaşından her ay kesilerek alacaklıya verilir ve böylece borçlunun alacaklıya olan borcunu bu şekilde ödemesi sağlanır.

İlgili Makale : Taksitle ve senetle Altın Nasıl Alınır?

Senet üzerinde yazılı olan borçlunun alacaklıya olan borç miktarı bitene kadar her ay borçlunun maaşından belirlenen miktar tahsil edilmeye devam edilir. Senette yazılı olan borç miktarının tamamı alacaklı tarafından tahsil edildiğinde, borçlunun maaşındaki haciz de kaldırılır.

Türk Ticaret Kanunu, Kıymetli Evraklar, MADDE 646 içeriğini ;

Vereceğimiz https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102.pdf bu linkten inceleyebilirsiniz.

Adi Senet Ve Resmi Senet Türlerinde Senet Aşım Süreleri Nelerdir?

Adi senetlerde geçerli olan bu zaman aşımı süresi bankalar arasında ya da resmi kurumlar arasında yapılan senetler için geçerli değildir. Bankalar ve resmi kurumlar arasında oluşturulan bu senetler aynı zaman sözleşme niteliği de taşımaktadırlar. Bu tarz sözleşme niteliği taşıyan senetlerde Ticaret Kanunu tarafından senet zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Çeklerin Senet Aşım Süreleri, çeklerdeki zaman aşımı süresi genellikle 6 aydır. Alacaklıyla borçlu arasında bir senet imzalanmamışsa ve alışveriş karşılığı olarak çek tahsil edilmişse, bu çekin alacaklı tarafından 6 ay için bozdurulması gerekir. Doğal olarak da çekin bozdurulabilmesi için borçlunun bu çeki 6 ay içinde karşılayabilmesi gerekmektedir.

Muaccel Senette Zaman Aşım Süresi Nasıl Oluyor?

Muaccel senet nedir bunu açıklayarak başlayalım. Örnek vermek gerekirse bir beyaz eşya alacaksınız ve 12 taksitle senet imzalayarak ödeyeceksiniz.Size ayrı ayrı senetler imzalatılacak ve tüm senetlerin vadesi tutarları ve ödeme tarihleri bulunan ayrı bir beyaz liste imzalatılacak işte bu muaccel senet oluyor. Muaccel senetlerin amacı vadesi gelen bir senet ödenmediğine satıcının tüm senetleri vadesi gelmeyenler dahi borcu sizden yasal olarak talep etmesine yarayan senet türüdür. Muaccel senetlerde zaman aşım süresi yine adi senetlerdeki gibi 3 yıldır.

Tufan DEMİRCİ / Finans Uzmanı
Ödenmeyen Senette Ve Zaman Aşım Süresi Nedir? [Vadesi Geçen]
Finans Kredi Rehberi sitesinin kurucusudur, Pamukkale Üniversitesi işletme bölümü mezunu olup özel bir şirkette Risk Analiz ve Finans Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Bankalar, krediler, faiz oranları ve kredi notu konularında araştırmalar yaparak finans alanında eğitici ve öğretici makaleler yayınlamaktadır.
Ödenmeyen Senette Ve Zaman Aşım Süresi Nedir? [Vadesi Geçen] Konusuna 2 Yorum Yapıldı
  1. Yunus Kaya dedi ki:

    Çek ile ilgili kısımda hata var. 6 aylık bir süre söz konusu değil.

    1-Çek keşide edildiği yerde ödenecekse on gün, 2-Keşide edildiği yerden başka yerde ödenecekse bir ay içinde muhatap bankayaibraz edilmelidir. 3-Ödeneceği yerden başka bir yerde keşide edilen çek, keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibrazedilmelidir.

    1. Tufan DEMİRCİ dedi ki:

      Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz makalemizde düzenlemeleri araştırarak düzeltme yoluna gideceğiz.

Sayfa başına git