Ödenmeyen senette borcun zaman aşım süresi ne kadar çok merak edilir, senet imzalayan ve borçlanan herkesin merak ettiği bir şeydir, peki senette zaman aşım süresi nasıl oluyormuş bakalım.Zaman zaman hepimiz taksitle ve senetle altın alma veya senetle beyaz eşya veya çeşitli elektronik eşyalara borçlanıyoruz. Tabi bu senetleri kimi zaman ödeyemediğimiz geciktirdiğimiz süreçleride yaşıyoruz. Böyle bir durumda kişilerin aklına gelen sorular arasında senetlerde zaman aşımı süresi var mı, senet zaman aşımı süresi kaç yıl gibi çeşitli sorular geliyor. Bizde merak edenler için senet zaman aşımı süresi ile alakalı tüm detayları ele almak istedik.

Senetlerin zaman aşımına uğramaları birden fazla etkene bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Senetlerin zaman aşımına uğrayıp uğramadığından emin olmak için bazı bilgiler konusunda kesin bilgilere sahip olunmalıdır.Senet, kurumların veya kişilerin alacaklarını belgelendirmeleri amacıyla hazırladıkları yazılı dökümanlardır. Bu senetler Türk Ticaret Kanunu’na göre hazırlanırlar. Senetler hazırlanırken alacaklı ve borçlunun yanında kefil de bulunabilmektedir. Yani kefiller de borçlunun sorumluluğunu kabul etmektedirler.

Senet Borcu Zaman Aşımı Süresi Ne Kadar?

Birden fazla senet şekli olduğu gibi bu senetlerin de doğal olarak birden fazla zaman aşımı süreleri vardır. Kurumlar ya da bankalar arasında değil, kişiler arasında gerçekleştirilen ve sözleşme yerine geçmeye senetler adi senetler olarak adlandırılır. Adi senette zaman aşımı süresi 3 yıldır. Senedin üzerinde belirtilen ödemenin yapılacağı son tarihten itibaren alacaklının senedi icra kanalıyla talep etmesi için 3 yılı vardır. Yani eğer alacaklı borçludan alacağını senetteki son ödeme tarihinde tahsil edemezse, 3 yıl içinde icra yoluyla alacağını talep etme başvurusunda bulunabilir.

Bu 3 yıl içinde, bu başvurusunu ve icra dosyasını her yıl yenilediği takdirde, 3 yıla ek olarak 3 yıl daha senet dosyasını icrada tutabilir. Yani icradaki senetlerde zaman aşımı süresi biraz da icra takip talebinde bulunan alacaklının veya avukatının icra dosyasını takip etmesine bağlıdır.Alacaklılar genelde icra takip işlemi başlatmak istediklerinde vekaletlerini avukatlarına verirler. Böylece bütün süreç avukatları tarafından daha kolay ve akıcı şekilde yönetilebilir.

Her ne kadar “Senet kaç yılda zaman aşımına uğrar?” sorusunun cevabı 3 yıl olarak verilmiş olsa da bazı durumlarda bu sürenin bir önemi kalmayacaktır. Senedin üzerinde yazan son ödeme tarihi geçtikten sonraki 3 yılda icra yoluna başvurulmadığı halde, bu 3 yıldan sonra alacaklı ilamsız icra takibi başvurusunda bulunabilir, ancak bu takip başvurusu borçluya bildirildikten sonra borçlunun bu başvuruya 1 hafta içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Eğer borçlu zaman aşımına uğramış olması gerektiği halde ilamsız icra takibi başlatılan bu senete itiraz etmezse borçlunun alacaklıya borcu olduğunu kabul ettiği varsayılır. Bu durumda senet yeniden geçerlilik kazanabilir.

İcradaki Senetlerde Zaman Aşımı 1 Veya 3 Yıl olarak Değişiyor!

İcradaki senetlerin zaman aşımı ise kanunlarca şu şekilde belirlenmiştir;

[safir_note type=”mavi” text=”İcra dosyasına konu olan borç senetteki asıl kişi yani gerçek veya tüzel kişiye , yapılacak son işlem tarihi itibari ile 3 yıl, veyahutta borçlu senette ciro sahibi ise yapılan en son eylem tarihini kapsayacak şekilde 1 yıl içerisinde zamanaşımına uğrar.”]

İcraya sevk edilen senetler, devlet tarafından incelenir ve senetlerde herhangi bir oynama, düzeltme, değiştirme ya da zedeleme olmadığına karar verilirse; borçlunun senetteki borcunu ödemesi talep edilir. Eğer borçlunun elinde senetteki borcunu karşılayabilecek kadar para yoksa bu kez dönemin ekonomik şartları ve borçluya ait olan mal varlığının objektif olarak ölçülmüş pazar değeri göz önünde bulundurularak borçlunun alacaklıya olan borcu ederinde mal varlığına el konur.

senette zaman aşım süresi var mı

El konulan taşınabilir ya da taşınamaz mallar devlet eliyle açık artırmada satışa sunulur. Açık artırmadaki satış gerçekleştikten sonra elde edilen para alacaklıya verilerek alacaklının mağduriyeti engellenmiş ve senetteki alacak tahsil edilmiş olur.İcraya sevk edilen senetlerdeki borçlunun alacaklıya olan borcunu ödemesinin bir başka yolu da borçlunun, eğer varsa, maaşına haciz konmasıdır. Mahkeme tarafından karar verilen miktar borçlunun maaşından her ay kesilerek alacaklıya verilir ve böylece borçlunun alacaklıya olan borcunu bu şekilde ödemesi sağlanır.

Bu süreler dolmamış ise, senet üzerinde yazılı olan borçlunun alacaklıya olan borç miktarı bitene kadar her ay borçlunun maaşından belirlenen miktar tahsil edilmeye devam edilir. Senette yazılı olan borç miktarının tamamı alacaklı tarafından tahsil edildiğinde, borçlunun maaşındaki haciz de kaldırılır.

Türk Ticaret Kanunu, Kıymetli Evraklar, MADDE 646 içeriğini ; buradan inceleyebilirsiniz.

Resmi Senette Zaman Aşım Süresi Var Mı?

Adi senetlerde geçerli olan bu zaman aşımı süresi bankalar arasında ya da resmi kurumlar arasında yapılan senetler için geçerli değildir. Fakat resmi senette bile zaman aşım süresi vardır. Bankalar ve resmi kurumlar arasında oluşturulan bu senetler aynı zaman sözleşme niteliği de taşımaktadırlar. Bu tarz sözleşme niteliği taşıyan resmi senetlerde Ticaret Kanunu tarafından senet zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Çeklerin Senet Aşım Süreleri, çeklerdeki zaman aşımı süresi genellikle 6 aydır. Alacaklıyla borçlu arasında bir senet imzalanmamışsa ve alışveriş karşılığı olarak çek tahsil edilmişse, bu çekin alacaklı tarafından 6 ay için bozdurulması gerekir. Doğal olarak da çekin bozdurulabilmesi için borçlunun bu çeki 6 ay içinde karşılayabilmesi gerekmektedir.

Muaccel Senette Zaman Aşım Süresi Nasıl Oluyor?

Muaccel senet nedir bunu açıklayarak başlayalım. Örnek vermek gerekirse bir beyaz eşya alacaksınız ve 12 taksitle senet imzalayarak ödeyeceksiniz.Size ayrı ayrı senetler imzalatılacak ve tüm senetlerin vadesi tutarları ve ödeme tarihleri bulunan ayrı bir beyaz liste imzalatılacak işte bu muaccel senet oluyor.

Muaccel senetlerin amacı vadesi gelen bir senet ödenmediğine satıcının tüm senetleri vadesi gelmeyenler dahi borcu sizden yasal olarak talep etmesine yarayan senet türüdür. Muaccel senetlerde zaman aşım süresi yine adi senetlerdeki gibi 3 yıldır.

İlgili Konu : Protestolu Senet Kredi Notunu Etkiler Mi?

Vade Tarihi Olmayan Senette Zaman Aşımı Süresi Olur Mu?

Aslında bu çok tartışılan bir konudur, senette vade tarihi bulunmak zorunda değildir ve aranan şartlar arasında bulunmaz. Vadesi olmayan senet görüldüğü anda ödenmesi gereken bir senettir. Bu durumdan dolayı vade tarihi bulunmadığı için senet ve bono ve kambiyo vasfını yitirir.

Bu tarz düzenlenen senetlerde zaman aşımı yine adi senetlerdeki gibi 3 yıl olarak geçerli olacaktır. Ama yinede ilamsız takip yoluyla tahsil edilebilir.

1 Yorum

 1. Yunus Kaya
  7 Şubat 2020 at 13:12 — Cevapla

  Çek ile ilgili kısımda hata var. 6 aylık bir süre söz konusu değil.

  1-Çek keşide edildiği yerde ödenecekse on gün, 2-Keşide edildiği yerden başka yerde ödenecekse bir ay içinde muhatap bankayaibraz edilmelidir. 3-Ödeneceği yerden başka bir yerde keşide edilen çek, keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibrazedilmelidir.

  • 7 Şubat 2020 at 14:15 — Cevapla

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz makalemizde düzenlemeleri araştırarak düzeltme yoluna gideceğiz.

Bir Cevap Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir